Image shows slow or error, you should choose another IMAGE SERVER
1
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 1
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 2
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 3
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 4
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 5
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 6
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 7
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 8
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 9
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 10
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 11
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 12
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 13
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 14
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 15
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 16
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 17
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 18
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 19
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 20
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 21
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 22
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 23
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 24
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 25
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 26
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 27
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 28
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 29
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 30
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 31
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 32
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 33
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 34
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 35
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 36
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 37
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 38
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 39
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 40
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 41
Yasei no Last Boss ga Arawareta! chap 22 - Trang 42
Write your comment...
Author Trả lời
Krozo Anonymous 09:28 12/30/19 Chapter 9 Báo vi phạm
It's a good story.
Author Trả lời
krozo Anonymous 08:07 12/28/19 Báo vi phạm
i hope more chapters come soon
Author Trả lời
krozo Anonymous 07:35 12/28/19 Chapter 23 Báo vi phạm
okay she is a psychopath
Author Trả lời
krozo Anonymous 06:33 12/28/19 Chapter 15 Báo vi phạm
oh damn lmao when a noob that paid to get the guccui stuff tries to fight a the king of veterans
Author Trả lời
krozo Anonymous 04:26 12/28/19 Chapter 6 Báo vi phạm
its another trap.....................................................ssssssssssssssssssssssssshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttt
Author Trả lời
krozo Anonymous 04:25 12/28/19 Chapter 5 Báo vi phạm
pffft and i thought she was a guy god damn you gender bending manga!!!!!!!!!
Author Trả lời
krozo Anonymous 04:18 12/28/19 Chapter 3 Báo vi phạm
welp welcome to another manga where humanity fucked themselves by killing the only one who was strong enough to beat the demons 200 years ago
Author Trả lời
krozo Anonymous 04:03 12/28/19 Chapter 1 Báo vi phạm
okay 1st chapter aaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnndddddd its a gender bending manga (s)he is a trap!!!!!
Author Trả lời
Mochizuki Touya Member 14:25 08/31/19 Báo vi phạm
Đó là vào năm 2800 của lịch Midgard. Hồi đó, có một Overlord đã từng trị vì tối cao và đã đạt đến đỉnh cao của việc khuất phục thế giới. Tên cô ấy là Ruphas Mafahl, một người phụ nữ vĩ đại đáng sợ với tư cách là Lãnh chúa cánh đen. Cô ấy quá mạnh, quá nhanh và quá đẹp. Tuy nhiên, cô ấy đã bị đánh bại bởi những Anh hùng chống lại sự hung dữ của cô ấy, và tham vọng của cô ấy đã chấm dứt. Vì vậy, câu chuyện về nhân vật chính trong trò chơi của chúng ta, người mà giờ đây anh ta sở hữu vì một lý do nào đó trong một thế giới 200 năm sau khi Ruphas hồi sụp đổ. Theo chân nhân vật chính của chúng ta khi anh ta trở nên sợ hãi một cách không cần thiết bởi những người xung quanh và được các thuộc hạ cũ của anh ta tôn sùng một cách không cần thiết khi anh ta ― hoặc bây giờ cô vui vẻ đi du lịch quanh thế giới giả tưởng này
  • Author
    Gánh Gank team 15GG Anonymous 18:33 11/18/19 Report
    vãi bác bác nói 1 thứ có từ nội dụng mà ai cũng bik cả =)))))) emo