The Golden Haired Elementalist

The Golden Haired Elementalist
The Golden Haired Elementalist Rating: 4.5/5 - 32 Votes.

Summary

I thought I was dead, but when I woke up, I was reincarnated as a nobleman's daughter?! The only thing I did in the seventeen years of my first life was studying. Now that I'm alive again, I won't live just to study! The second life of an ordinary middle school girl with a slightly strange personality, Jean, begins an unstoppable journey on this continent!

Chapter List

Write your comment...
Author Trả lời
Divya Anonymous 16:58 08/23/20 Chapter 28 Báo vi phạm
Wow
Author Trả lời
bad guy Anonymous 10:32 08/22/20 Báo vi phạm
bạn bắt buộc phải gửi nó đi trog 10 truyện khác ko 2 ngày sau bạn sẽ bị ma cắn đến chết
một cô gái đọc xog ko gửi, hai ngày sau cô ấy bị xe đâm
1 cô bé đọc xog liền gửi, hai hôm sau bài kiểm tra của cô ấy được cao nhất lớp
Author Trả lời
bad guy Anonymous 10:29 08/22/20 Báo vi phạm
hãy copy nội dung này tới ít nhất 1 bộ truyện bất kì,bạn sẽ được ban phước lành bởi Chúa,(...)
(khi vừa copy xong thì hãy ước,điều ước càng lớn thì cần nhiều lượt copy hơn.Chú ý,nhớ không được tiết lộ điều ước,nếu không sẽ bị vô hiệu)
 • Author
  Fuck off Member 12:04 12/18/20 Report
  emohết qua trang việt, lại bay qua đây quậy hả. Biến, nhìn mà ngứa mắt. Fuck off, don’t ever post anything stupid again. It’s fucking annoying.
Author Trả lời
k Anonymous 19:07 08/15/20 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
4 Anonymous 16:01 07/16/20 Báo vi phạm
bạn bắt buộc phải gửi nó đi trog 10 truyện khác ko 2 ngày sau bạn sẽ bị ma cắn đến chết
một cô gái đọc xog ko gửi, hai ngày sau cô ấy bị xe đâm
1 cô bé đọc xog liền gửi, hai hôm sau bài kiểm tra của cô ấy được cao nhất lớp
Author Trả lời
4 Anonymous 17:06 07/09/20 Báo vi phạm
hãy copy nội dung này tới ít nhất 1 bộ truyện bất kì,bạn sẽ được ban phước lành bởi Chúa,(...)
(khi vừa copy xong thì hãy ước,điều ước càng lớn thì cần nhiều lượt copy hơn.Chú ý,nhớ không được tiết lộ điều ước,nếu không sẽ bị vô hiệu)
Author Trả lời
Tiểu Hàn Anonymous 10:54 06/16/20 Báo vi phạm
https://dichtruyen.net/truyen/18243-nha-nguyen-to-toc-vang/
 • Author
  Béo-chan Anonymous 9 days ago Report
  Nguyên tố sư nghe hay hơn
Author Trả lời
Hường Otaku Member 18:02 06/14/20 Báo vi phạm
http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/phu-thuy-toc-vang-29906
Author Trả lời
Anonymous 19:28 06/02/20 Chapter 14 Báo vi phạm
ai vn ko
 • Author
  vô thần Anonymous 19:46 06/02/20 Report
  có
Author Trả lời
Tiểu Hàn Anonymous 16:49 05/16/20 Báo vi phạm

Can I translate this series into Vietnamese?
 • Author
  . Anonymous 21:13 05/31/20 Report
  I think?
Author Trả lời
Nancy Anonymous 04:36 05/04/20 Chapter 9 Báo vi phạm
She's lovely!

New comments