The Ghostly Doctor

The Ghostly Doctor
The Ghostly Doctor Rating: 4.4/5 - 76 Votes.

Summary

She, the leader of the hidden sect, specializes in poison and assassination. A genius, and a weirdo, in the eyes of others. After dying from an accident, she was reborn in the body of a disfigured lady. Having her identity changed and unable to return to her family, she abandoned them, but, if she doesn’t take revenge on those who caused her harm, will she be worthy of the title "The Ghostly Doctor "? As clouds gather, heroes fight to be the strongest! How will she conquer the world in a red robe, and fight among the strong heroes?!

Chapter List

Write your comment...
Author Trả lời
g Anonymous 21:46 01/16 Chapter 1 Báo vi phạm
cái này lên you tobe xem ra chap mấy trăm roài
Author Trả lời
rood Anonymous 14:18 01/14 Chapter 149 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
oh my godddd~~~ Anonymous 22:03 08/01/19 Chapter 1 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
nghe lời mình đi Anonymous 12:02 08/01/19 Chapter 85 Báo vi phạm
các bạn lên mê đọc truyện mà đọc. Chú ý là đọc trên điện thoại hoặc IPAD dễ hơn. Ở trên đó mới là chỗ dịch chính. Các bạn đọc trên đay là nó ăn cắp đó. Lưu ý thứ hai là các bạn phải đọc truyện của team lạnh lùng còn mấy team khác trên mê đọc truyện mà giống nó là mấy team đó ăn cấp đó. Các bạn muốn cập nhật sớm nhất thì phải lên trên đó. Trên đó team lạnh lùng ra trước trên đây nhiều lắm rồi. Trên đó còn hay có bão cập nhật nữa. Trên đó truyện tên là:"TUYỆT SẮC QUYẾN RŨ:QUỶ Y CHÍ TÔN" nha các bạn. Các bạn lên đó là đọc đã luôn!emotin mình đi.
Author Trả lời
h Anonymous 14:16 07/25/19 Chapter 1 Báo vi phạm
tên tiếng việt bộ truyện tranh này la j vậy cho mik xin ik
  • Author
    wow Anonymous 16:12 07/27/19 Report
    TUYỆT SẮC QUYẾN RŨ: QUỶ Y CHÍ TÔN nhé bạn
Author Trả lời
Q Anonymous 14:03 07/24/19 Chapter 81 Báo vi phạm
Tải mê đọc truyện thì khác có truyện này
Author Trả lời
Nanhee Anonymous 14:33 07/18/19 Chapter 76 Báo vi phạm
Too short emo
Author Trả lời
.. Anonymous 11:39 07/14/19 Chapter 73 Báo vi phạm
Hay quá  ,Beau quality my Chinese
Author Trả lời
ya Anonymous 08:59 05/31/19 Chapter 31 Báo vi phạm
OMG this lead male is so handsome, i dead :))
Author Trả lời
bro Anonymous 14:30 05/06/19 Chapter 2 Báo vi phạm
cool

New comments