The Abandoned Empress - Chapter 123

[Last updated: 14:22 09/10/2020]
Image shows slow or error, you should choose another IMAGE SERVER
1
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 1
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 2
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 3
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 4
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 5
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 6
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 7
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 8
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 9
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 10
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 11
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 12
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 13
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 14
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 15
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 16
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 17
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 18
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 19
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 20
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 21
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 22
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 23
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 24
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 25
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 26
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 27
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 28
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 29
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 30
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 31
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 32
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 33
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 34
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 35
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 36
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 37
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 38
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 39
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 40
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 41
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 42
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 43
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 44
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 45
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 46
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 47
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 48
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 49
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 50
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 51
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 52
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 53
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 54
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 55
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 56
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 57
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 58
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 59
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 60
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 61
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 62
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 63
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 64
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 65
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 66
The Abandoned Empress chap 123 - Trang 67
Write your comment...
Author Trả lời
Trần Tú Member 6 hours ago Chapter 124 Báo vi phạm
con nu8 xuyên không rồi à mọi người, thằng hoàng tử có yêu nó không vậy
Author Trả lời
n Anonymous 10 days ago Chapter 124 Báo vi phạm
điều khiến mình vui nhất khi đọc truyện là chap nào vẽ con jieun cx xấu hết,ahihiemo
 • Author
  N Anonymous 10 days ago Report
  vì nó xấu sẵn rồi 
  emo
 • Author
  Lan Anh Anonymous 9 days ago Report
  emocùng chung ý kiến nè
 • Author
  link leeeeeeeeeeeeeeeee Anonymous 9 days ago Report
  chung ý kiến nè
Author Trả lời
uyen Anonymous 15 days ago Chapter 123 Báo vi phạm
cho minh xin raw bo nay voi :emo
Author Trả lời
Letitia Happy Member 17 days ago Chapter 123 Báo vi phạm
Xin tên tiếng việt của bộ truyện này
 • Author
  Lia Khánh Anonymous 17 days ago Report
  Hoàng hậu bị ruồng bỏ nha bạn. Do bộ này đánh bản quyền gắt nên ko đọc free đc😔phải đọc trên comi và đóng tiền
 • Author
  :)) Anonymous 9 days ago Report
  Đợi khi nào truyện này hrrts nổi bên việt dịch là ok nhất
Author Trả lời
J_A Member 17 days ago Chapter 123 Báo vi phạm
Yeah I also hate that bitch Jieun acting like she is really the chosen one for the crown prince
Author Trả lời
Nom Nom Member 20 days ago Chapter 122 Báo vi phạm
I'm sure it was June Jieun who poisoned Aristia or something. I really hate Jieun Jirun Jeun or whatever thatemoemo
Author Trả lời
Layla White Member 21 days ago Chapter 122 Báo vi phạm
If there is Weed head, I'm sure he will find out who the curpit and kill them right away.
Author Trả lời
Halley Member 23 days ago Chapter 121 Báo vi phạm
SHIPPPPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!! emo
Author Trả lời
Layla White Member 29 days ago Chapter 121 Báo vi phạm
I ship themmmmm
Author Trả lời
Jace Sunny Member 15:18 09/26 Chapter 121 Báo vi phạm
I ship them both >nnnn
Author Trả lời
:)) Anonymous 19:34 09/24 Chapter 120 Báo vi phạm
What the problem with her
 • Author
  Nar Member 22:46 09/24 Report
  probably poison ://
Author Trả lời
loli Anonymous 23:00 09/18 Chapter 120 Báo vi phạm
what is she pregnant😵😲🤯
 • Author
  Dy Anonymous 04:00 09/19 Report
  What? Who is the daddy? 😂😂😂

  Of course not! She won't be pregnant 'till she married, I guess this one was a poison plotted by Duke Zena..
Author Trả lời
Layla White Member 06:08 09/12 Chapter 119 Báo vi phạm
Weed head I realy like you to come back, I like the old day you and Aria played together
 • Author
  Dy Anonymous 06:49 09/12 Report
  From what I read on the spoiler, he won't be back for a long time...
 • Author
  Layla White Member 08:38 09/12 Report
  He will be back right?
 • Author
  t Anonymous 17:53 09/13 Report
  I hope so
 • Author
  Dy Anonymous 03:58 09/19 Report
  Like I said, NO, for a loooong time. At least it was what I read in the novel's spoilers. I don't know if the manhwa will do different, because there are little bit of difference between the manhwa and novel, like they add Prince Ruvelis's assistant..
Author Trả lời
Lin Lin Anonymous 23:43 08/27 Báo vi phạm
Trời ai đó vietsub xem ik mà
 • Author
  Layla White Member 06:05 09/12 Report
  Trên youtube hình như có vietsub á lên kiếm thử coi
Author Trả lời
Vịt Anonymous 13:11 08/23 Chapter 117 Báo vi phạm
emosao lâu ra chap mới vậy