MookHyang - Dark Lady

MookHyang - Dark Lady
MookHyang - Dark Lady Rating: 4/5 - 40 Votes.

Summary

As the master of the School of Unholy Arts and as the undefeated Unmasked Demon, MookHyang unfortunately falls to a strange fantasy world by the magic of his enemies (School of Blood Arts). In the new world of elf, sorcerer, knight, and dragon, MookHyang’s adventure of finding a way back to his old world (Murim) unfolds.

Chapter List

Write your comment...
Author Trả lời
... Anonymous 16 days ago Chapter 53 Báo vi phạm
Đang hay mà tự dưng thành như lòn
Author Trả lời
Gg Anonymous 17 days ago Chapter 52 Báo vi phạm
Đang hay biến hình thành gái...aiz
Author Trả lời
Salamander Anonymous 17 days ago Chapter 52 Báo vi phạm
Main không bị gangbang nhé.Do say rượu thôi,mấy thằng lồn vô cmt mà sủa lên bảo bị rape chắc đéo biết đọc chữ :))
Author Trả lời
Lồn Anonymous 17 days ago Chapter 31 Báo vi phạm
Má main bị biến loli rồi còn bị gangbang cái lồn mẹ mày tác giả
Author Trả lời
Dit85 mẹ tác giả Anonymous 17 days ago Chapter 52 Báo vi phạm
Tác giả  bú lồn lên men
Author Trả lời
Taobodoiqua Anonymous 17 days ago Chapter 30 Báo vi phạm
Đm thằng tác giả đang đọc hay tự nhiên cho main thành loli nhảm vcl
Author Trả lời
. Anonymous 17 days ago Chapter 31 Báo vi phạm
Các bạn nên mừng vì như vậy truyện mới có ý tưởng để đi tiếp chứ giữ sức mạnh như cũ thì đéo ai ăn nổi nó đâu 🤣 tựa như mấy truyện isekai bá quá cũng phải drop thôi
Author Trả lời
Tác giả lồn Anonymous 17 days ago Chapter 52 Báo vi phạm
Đang hay thành như lồn
Author Trả lời
★*★ Anonymous 18 days ago Chapter 51 Báo vi phạm
Tác giả như lồn
Author Trả lời
??????? Anonymous 18 days ago Chapter 49 Báo vi phạm
Địt mẹ thg đĩ lồn tác giả
Author Trả lời
https://newtoki32.com/webtoon/266771/묵향-다크레이디 Member 22:37 11/20/19 Báo vi phạm
https://newtoki32.com/webtoon/266771/묵향-다크레이디
Author Trả lời
D D Member 17:30 11/09/19 Chapter 31 Báo vi phạm
main có biến trở lại làm zai ko ae tác giả bị chửi sml chắc phải trả lại chứ (cảm thấy z)
Author Trả lời
D Anonymous 21:25 11/05/19 Chapter 31 Báo vi phạm
Ko nhé thg main nó ko sao chỉ là say rượu 3 thg đầu khấc kia chưa lm gì đã chết oan zz
  • Author
    Kinh nghiệm 20 yeah FA thèm gái Anonymous 23:57 11/05/19 Report
    Chú có thấy tk nào mỡ dâng tận họng mà k ăn liền chưa! Anh chỉ thấy tụi 3D trong phim, chứ ngoài đời chưa
Author Trả lời
Truyện tự nhiên xàm cặc Anonymous 13:52 11/05/19 Chapter 31 Báo vi phạm
Như tên🙂
Author Trả lời
lon Anonymous 08:44 11/05/19 Chapter 32 Báo vi phạm
thôi nghỉ mẹ đi

New comments