Kimetsu no Yaiba

Kimetsu no Yaiba
Kimetsu no Yaiba Rating: 4.2/5 - 301 Votes.

Summary

Tanjiro is the oldest son in his family who has lost his father. One day, Tanjiro ventures off to another town to sell charcoal. Instead of going home, he ends up staying the night at someone else's house due to rumors of a demon nearby in the mountains. When he gets home the following day, a terrible tragedy awaits him.

Chapter List

Write your comment...
Author Trả lời
hiếu Anonymous 21 hours ago Chapter 171 Báo vi phạm
chịu ys khoẻ quá mức các trụ ko đỡ nổi r
Author Trả lời
Thang Anonymous 23 hours ago Chapter 171 Báo vi phạm
Niếu muốn thắng hơi thở mặt trăng thì chỉ có thể là hơi thở mặt trời
 • Author
  second Anonymous 21 hours ago Report
  vốn dĩ thằng sử dụng hơi thở của mặt trăng là thằng sử dụng hơi thở của mặt trời ( người truyền lại cho cha của main hơi thở của mặt trời ) => có nguy cơ main sẽ dell ăn đc
Author Trả lời
Fan🐖Ruột🐖TokuDa Anonymous 1 days ago Chapter 171 Báo vi phạm
Ăn hành ngập mỏm
Author Trả lời
, Anonymous 1 days ago Chapter 171 Báo vi phạm
Ăn lol rồi
Author Trả lời
. Anonymous 2 days ago Chapter 171 Báo vi phạm
Vailoncái kiếm
Author Trả lời
Uyển My :vvv Anonymous 3 days ago Chapter 170 Báo vi phạm
Ủa còn bao nhiêu cụ trột vậy
Author Trả lời
Hihi :)) Anonymous 3 days ago Chapter 163 Báo vi phạm
Xót... trùng trụ của tôi :((
Author Trả lời
vn 2k5 Anonymous 4 days ago Chapter 170 Báo vi phạm
ae vn đi qua đây định cư đông vcl
Author Trả lời
vn Anonymous 5 days ago Chapter 165 Báo vi phạm
emo ở bên đây ae tập trung đông vui nhỉ
Author Trả lời
Uyển My :v Anonymous 5 days ago Chapter 170 Báo vi phạm
Cho mị hỏi trong trụ cột ai mạnh nhất zợ :vv
 • Author
  Kelvin Anonymous 5 days ago Report
  Nham trụ mạnh nhất á bạn :3
 • Author
  Uyển My Anonymous 3 days ago Report
  Có chắc hơm
Author Trả lời
hihi Anonymous 5 days ago Chapter 170 Báo vi phạm
Có cả ngoại lệ mà, coi đối thoại là biết mà :)))
 • Author
  ? Anonymous 22 hours ago Report
  Nhưng thực tế đoạn đó Nham trụ kháy thằng nhất thượng huyền thôi
 • Author
  ? Anonymous 22 hours ago Report
  Trừ khi biến thành quỷ ra thì ko thể cứu dc
Author Trả lời
Fy Anonymous 5 days ago Chapter 170 Báo vi phạm
Đừng ai nói sẽ chết hết
Author Trả lời
kira Anonymous 6 days ago Chapter 170 Báo vi phạm
hay
 • Author
  Kelvinn Anonymous 5 days ago Report
  Nham trụ mạnh nhất á bạn :3
Author Trả lời
... Anonymous 6 days ago Chapter 102 Báo vi phạm
Ngu tiếng anh qaaaaa
Author Trả lời
dang Anonymous 6 days ago Báo vi phạm
ấn là hình trên trán ấy nghe thằng quỷ đấu với nham trụ nói thức tỉnh ấn ko sống đến 25 tuổi
 • Author
  Zxc Anonymous 6 days ago Report
  Phong trụ có birthmark ở má kìa :v
 • Author
  vn 2k5 Anonymous 4 days ago Report
  luyến trụ có trên ngực kìa

New comments