Boss in School

Boss in School
Boss in School Rating: 5/5 - 63 Votes.

Summary

Seth Kwon, a born fighter, stops fighting due to his promise with his mom... but things change when his father leaves him with a single message: "Stop getting your ass kicked".

Chapter List

Write your comment...
Author Trả lời
vn Anonymous 4 days ago Chapter 55 Báo vi phạm
vn lam the
Author Trả lời
e Anonymous 7 days ago Chapter 62 Báo vi phạm
con bé vs thằng cu là đứa nào
Author Trả lời
e Anonymous 7 days ago Chapter 62 Báo vi phạm
toàn vn, mà còn nữa k nhỉ
Author Trả lời
thanh Anonymous 9 days ago Chapter 47 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
U Anonymous 12 days ago Chapter 62 Báo vi phạm
Còn nữa ko ae
Author Trả lời
Người lạ Anonymous 14 days ago Chapter 62 Báo vi phạm
Ủa ủa chưa gì nhảy 1 phát qua ss2 cmnr
  • Author
    :)) Anonymous 9 days ago Report
    Park cmn our
Author Trả lời
Anonymous 15 days ago Chapter 43 Báo vi phạm
bá từ trong trứng cmnr emo
Author Trả lời
Say No Anonymous 15 days ago Chapter 45 Báo vi phạm
Tao tưởng main thừa hưởng từ ông bố hóa ra là từ mẹ
Author Trả lời
no Anonymous 23 days ago Chapter 43 Báo vi phạm
hello ở đây nhiều người việt vui nhỉ cứ tưởng có ít emoemoemoemo
Author Trả lời
Noname Anonymous 24 days ago Chapter 62 Báo vi phạm
Web j mà k khác Nettruyen vậy wtf ?????
  • Author
    Hackboy Anonymous 21 days ago Report
    Nettruyen và cái này là một
Author Trả lời
Đông Anonymous 25 days ago Chapter 42 Báo vi phạm
like mom like son :))))))))))
Author Trả lời
Đẹt Anonymous 26 days ago Chapter 31 Báo vi phạm
Đù.. Tao chỉ xxem hình.. Đéo hỉu j hết...
Author Trả lời
db Anonymous 26 days ago Chapter 41 Báo vi phạm
mẹ main bá vl đã đập tan 1 đám người đã vậy còn hành cho con học sinh nhật ra bã  emo
Author Trả lời
db Anonymous 26 days ago Chapter 32 Báo vi phạm
ủa Việt Nam xâm chiếm luôn cái wed này mẹ rồi  emo
Author Trả lời
mê truyện Anonymous 27 days ago Báo vi phạm
vào youtube mà coi rá toi phân 3 roi

New comments