Blue Lock - Raw

Blue Lock - Raw
Blue Lock - Raw Rating: 4.8/5 - 150 Votes.

Summary

Updating

Chapter List

Write your comment...
Author Trả lời
Anhar Anonymous 15:58 09/15/20 Chapter 99 Báo vi phạm
Hei is it the raw 100 was already release?
Author Trả lời
r Anonymous 05:25 08/29/20 Chapter 97 Báo vi phạm
t tin trận này thua, trận đầu nào ông tác giả cũng cho cái mô típ này
Author Trả lời
Shuu_toxic-isme Anonymous 17:30 08/06/20 Chapter 85 Báo vi phạm
đá từ 72 tới 85 hơn 10 chap thua cuối cùng vô team thằng mạnh nhất ???
Author Trả lời
EdS Anonymous 09:21 06/04/20 Chapter 86 Báo vi phạm
English still in chapter 68...
Author Trả lời
y Anonymous 22:02 05/28/20 Chapter 85 Báo vi phạm
ôi vl ?? chầu trực coi từ chap 72 đến h ?? cuối cùng thua, ditme :D
Author Trả lời
ken Anonymous 14:19 04/01/20 Báo vi phạm
bộ tui là thằng Việt Nam! duy nhất ở đây à?
 • Author
  nice Anonymous 16:20 04/02/20 Report
  ko, do việt nam lạnh lùng boy thôi emo
 • Author
  vietnamguy Anonymous 17:32 04/02/20 Report
  việt nam vào xem tranh đoán chữ nè
 • Author
  What??? Anonymous 13:52 05/13/20 Report
  ...
Author Trả lời
furufuru Anonymous 16:13 02/25/20 Chapter 73 Báo vi phạm
emo wow nice goal
Author Trả lời
sillyhero Anonymous 13:26 09/04/19 Chapter 52 Báo vi phạm
sorry bro i don't know
Author Trả lời
May Anonymous 04:21 08/14/19 Báo vi phạm
where can i find the english? Does anyone know? Theres only raws everywhere

New comments